Behandling vid hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en allvarlig, kronisk sjukdom som i de flesta fall inte går att bota och som kan leda till döden om den inte behandlas. Hjärtsviktsvården har förbättrats mycket de senaste 15 åren och med modern medicinsk behandling går det att bromsa sjukdomen, minska besvären, höja livskvaliteten och förlänga livslängden 

Ju tidigare behandling desto bättre

Tack vare att det blivit lättare att upptäcka sjukdomen och sätta in rätt behandling har dödligheten i hjärtsvikt minskat de senaste årtionden. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt ta kontakt med vården och bli utredd om du känner av symtom. 

Läkaren kan hjälpa dig på många sätt när du drabbas av hjärtsvikt, som att behandla det som orsakat hjärtsvikten och hjälpa dig att minska riskfaktorer, som exempelvis rökning, eller att erbjuda medicinsk alternativt kirurgisk behandling. 

Vilken behandling du får är individuellt

Idag finns behandlingar vid hjärtsvikt som har en bevisad effekt, därför är det viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. De flesta personer som har hjärtsvikt kan behandlas med mediciner. I många fall används en kombination av olika läkemedel och vilken behandling just du eller din närstående får är individuellt och bestäms utifrån din situation och dina förutsättningar. 

Syftet med läkemedelsbehandlingen är att underlätta hjärtats arbete så att symtomen lindras, så att du slipper sjukhusvård och förlänger livet. Medicinerna gör att livskvaliteten höjs eftersom du orkar betydligt mer.

När läkemedelsbehandling inte fungerar tillräckligt hos patienter med svår hjärtsvikt kan kirurgisk behandling bli aktuell. En operation av hjärtats klaffar, insättning av en pacemaker, eller ett hjälpmedel som får hjärtat att gå med regelbunden rytm igen, kan då fungera som tillägg till den medicinska behandlingen. Även kranskärlskirurgi kan bli aktuellt om hjärtsvikten är orsakad av förträngningar i hjärtats kärl. Vid mycket svår livshotande hjärtsvikt kan vissa patienter även få genomgå en hjärttransplantation.Men det finns en hel del du kan göra för att må bättre.

Om du har fått diagnosen hjärtsvikt kan du må bättre genom att: 

  • Ta dina mediciner regelbundet och i rätt dos
  • Vara uppmärksam på om dina symtom förvärras och i sådana fall kontakta din läkare
  • Gå på regelbundna besök hos din hjärtsviktsköterska och läkare, för att diskutera dina symtom ochbland annat kontrollera ditt blodtryck.
  • Röra på dig regelbundet och delta i speciell träning eller gymnastik som finns för personer med hjärtsvikt
  • Sluta röka
  • Minska mängden salt i maten
  • Undvika eller motverka övervikt
  • Äta sunt, se till att du får i dig mer grönsaker och frukt samt mindre snabba kolhydrater och mättat fett
  • Undvika att dricka för mycket, både alkohol och annan vätska

 

Får du den bästa behandlingen?

Om du fått diagnosen hjärtsvikt men trots behandling har besvärande symtom är det viktigt att kontakta vården för uppföljning. Tänk på att vara väl förberedd och ta gärna med en anhörig som stöd och gå igenom checklistan ”Förbered ditt läkarbesök” för att få ut så mycket som möjligt av ditt möte.

Ladda ner checklistan här

Kontakta en läkare

Källor:

 

Uppdaterad: 14-11-2017