SYMTOMKONTROLL VID HJÄRTSVIKT

Genom att följa dina symtom regelbundet är det lättare att identifiera eventuella förändringar. Symtomkontrollen är framtagen för att hjälpa dig att identifiera de vanligaste symtomen vid hjärtsvikt. Den kan även fungera som diskussionsunderlag med din läkare. Symtomkontrollen är inte avsedd att användas för att diagnostisera hjärtsvikt eller ersätta medicinsk rådgivning.

För varje symtom hittar du fyra värden som ska spegla hur mycket de olika symtomen har påverkat dig under de senaste två veckorna.

SYMTOMKONTROLL VID HJÄRTSVIKT

Start

ANDFÅDDHET

 • 1

  0
 • 2

  1
 • 3

  2
 • 4

  3

SVÅRT ATT ANDAS NÄR DU LIGGER NER

 • 1

  0
 • 2

  1
 • 3

  2
 • 4

  3

TRÖTTHET

 • 1

  0
 • 2

  1
 • 3

  2
 • 4

  3

SVULLNA BEN OCH ANKLAR

 • 1

  0
 • 2

  1
 • 3

  2
 • 4

  3

HJÄRTKLAPPNING

 • 1

  0
 • 2

  1
 • 3

  2
 • 4

  3

PLÖTSLIG VIKTUPPGÅNG

Har du noterat en viktuppgång på mer än 2 kg den senaste veckan?

 • 1

  0
 • 2

  1
 • 3

  2
 • 4

  3

FÖRSÄMRAD APTIT

Har du upplevt en försämrad aptit de senaste två veckorna?

 • 1

  0
 • 2

  1
 • 3

  2
 • 4

  3

URINTRÄNGNINGAR

Har du upplevt en förändring i hur ofta du urinerar?

 • 1

  0
 • 2

  1
 • 3

  2
 • 4

  3

SINNESSTÄMNING

Har din hjärtsvikt påverkat din sinnesstämning?

 • 1

  0
 • 2

  1
 • 3

  2
 • 4

  3

PÅVERKAN PÅ LIVSKVALITET

Har din hjärtsvikt hindrat dig från att njuta av eller göra aktiviteter som du tidigare gjort?

 • 1

  0
 • 2

  1
 • 3

  2
 • 4

  3

Tack

Tack för ditt deltagande.
Du kan ladda ner eller skriva ut ditt resultat med hjälp av knapparna nedan

Den här symtomkontrollen är utvecklad av Novartis tillsammans med patientgrupper och medicinsk expertis. Symtomkontrollen har utvecklats med beaktande av rekommendationer från medicinska specialistföreningar. Symtomkontrollen är framtagen för ditt personliga bruk och inga personuppgifter kommer samlas in av Novartis i samband dess användning. Symtomkontrollen skall inte ses som professionell medicinsk rådgivning och kan inte ersätta någon relation med din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal. Novartis friskriver sig från allt ansvar för krav, kostnader, förluster eller skador (direkta eller indirekta) som uppkommer till följd av, eller är relaterade till, din användning av symtomkontrollen. Symtomkontrollen är utvecklad endast för att kontrollera symtom av kronisk hjärtsvikt. Anpassad efter: Ponikowski P et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2016) 37, 2129-2200. Digital Object Identifier: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128 ehw128. First published online: 20 May 2016.

Börja om
Ladda ner resultatet
Skriv ut resultatet
Föregående
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Nästa
Skicka

Uppdaterad: 28-11-2017