Symtom och diagnos

Det finns flera orsaker till hjärtsvikt och ofta är symtomen diffusa och kommer smygande. Därför är det viktigt att vara uppmärksam både för egen del och på hur dina anhöriga och vänner mår. Detta för att veta vad du själv kan göra för att må bättre och för att snabbt kunna identifiera varningssignaler på om tillståndet försämras.

De vanligaste symtomen vid hjärtsvikt är trötthet och andfåddhet vid ansträngning. Många gånger är symtomen diffusa och utvecklas under lång tid och varierar från person till person och från dag till dag. Trötthet och andfåddhet kan bero på många orsaker som inte alls är kopplade till hjärtsvikt.  Därför kan diagnosen bli svår att ställa och mörkertalet är stort bland dem som inte fått en korrekt diagnos.

Vid lättare hjärtsvikt känner du bara av andfåddhet och trötthet när du anstränger dig, t ex under en promenad uppför en brant backe eller när du springer. Vid medelsvår hjärtsvikt kan du bli andfådd av att promenera på plan mark.  Ibland orkar du bara gå korta sträckor utan att vila och till och med av- och påklädning kan ge besvär. Om du har svår hjärtsvikt blir du andfådd och trött redan i vila eller efter minimal ansträngning, och då är du oftast sängliggandes. Du kan också få andra symtom som såsom kronisk torrhosta eller hosta på natten, och det är vanligt att vätska ansamlas i lungorna eller att underbenen svullnar.

Hjärtsvikt kan påverka möjligheterna att sköta vanliga dagliga aktiviteter, vilket medför att du kan bli beroende av andras hjälp.

Vilka undersökningar kan du få göra när du söker hjälp?

Om du söker läkarhjälp för symtom som är typiska vid hjärtsvikt, kommer läkaren att gå igenom din sjukdomshistoria för att hitta orsaken till dina besvär. Därefter kommer du att få göra en eller flera undersökningar – dels för att säkerställa rätt diagnos och dels för att du ska få rätt behandling. 

Till skillnad från många sjukdomstillstånd kan en läkare inte ställa en korrekt hjärtsviktsdiagnos endast utifrån dina symtom, utan läkaren måste även göra noggranna undersökningar. Misstanke om hjärtsvikt kan läkaren få efter ett EKG eller ett blodprov med förhöjda nivåer av natriuretiska peptider, ett ämne som utsöndras från hjärtmuskeln.

För att kunna ställa rätt diagnos måste läkaren sedan undersöka hjärtat med ultraljud, så kallad ekokardiografi, som visar om det är något fel på hjärtats rörelser, eller remittera vidare till en hjärtspecialist som kan utföra ultraljudsundersökningen.

Förbered dig inför ett läkarbesök

LADDA NER CHECKLISTAN INFÖR LÄKARBESÖK

Källor:

 

Uppdaterad: 14-11-2017